Liftkort

Knatte 0-7 år åker gratis i alla liftar!

 

Liftkortskategorier:

Knatte = 0-7 år (gratis liftkort)

Junior = 8 år-går i åk9

Student = Studentkort eller Elevkort vid Stiernhööksgymnasiet* 

Vuxen = alla som gått ut åk 9 och inte är ”Student” eller ”Senior”.

Senior = pensionär (fr 65 år eller intyg)

* elevkort Stiernhööksgymnasiet även rabatt på skidhyra = ”juniorpris”

 

Vi fortsätter för 7.e året med det sk föräldrakortet som säsongskort. Ett tvåsidigt säsongskort som kan brukas av den förälder som för stunden kan åka. Dvs går aldrig att användas av 2 personer samtidigt.

 

Om du vill att hela tabellen visas – vrid telefonen!
Dag-och timkorten är opersonliga.
Föräldrar kan turas om.
Vuxen Ungdom/Student/Senior
Enkeltur 50 40
2-timmars valfri tidpunkt 180 150
3-timmars valfri tidpunkt 220 180
Dagkort
dvs mer än 3 tim, inkl kväll om öppet då
280 220
Kvällskort Välj mellan 2-och 3-tim ovan eftersom de gäller valfri tidpunkt
2-dagar
inkl.kväll om öppet då
510 400
3-dagar
inkl.kväll om öppet
710 560
4-dagar
inkl.kväll om öppet
880 700
5-dagar
inkl.kväll om öppet
1020 820
6-7 dagar (dvs inget extra för dag 7). 1130 920

 

Säsongskort 

För alla säsongskort krävs foto – gäller även den som haft säsongskort här tidigare. Säsongskorten är personliga och får inte lånas ut. Se mer info här till höger om typ av liftkort.
OBS! Resultatet av vintern 19/20 är att säsongen 20/21 kommer inga säsongskort återbetalas ifall vädrets makter eller corona-pandemin begränsar eller omöjliggör ett öppethållande. Avvakta köp tills åtminstone snöläggning har  påbörjats.
Försäsongspris
säljs i backen 12-23 dec
Junior 
1300:-
Student
1500:-
Senior 
1500:-
Vuxen 
1700:-
Familj 4000:-
2 vux/stud/sen + 2 juniorer
+extra junior +650:-
Säsongskort ord.pris  
säljs fr o m 26:e dec
Junior 
1650:-
Student 
1850:-
Senior 
1850:-
Vuxen 
2050:-
Familj 4400:-
2 vux/stud/sen + 2 juniorer +extra junior +650:-
Föräldrakort – ett tvåsidigt säsongskort som  två personer kan använda, fast inte samtidigt.
Foto på båda krävs.    
2600:-     

Aktuellt

Enligt avtal med Rättviks kommun så är villkoret för att arrendera anläggningen (året runt) att "vintertid då klimatmässiga förutsättningar råder, hålla öppet minst 2 månader, så att allmänheten kan bedriva normal utförsåkning". Detta är alltså vad vi siktar på att minimum försöka uppfylla. Blir det en senare säsongsstart, så stänger vi senare på säsongen (förutsatt att inte klimat eller corona-pandemi begränsar eller omöjliggör detta). 

 

Dock kommer tyvärr öppethållandet vintern 20/21 kanske påverkas av:

  1. den pågående corona-pandemin ( vi har mycket små, begränsade utrymmen och inget online-boknings-eller betalsystem, små ekonomiska marginaler till hur mycket extra personal vi kan anställa etc.  Dvs det är svårt för oss att erbjuda en säker miljö för besökare och personal vid hyra/köp av skidutrustning, köp av liftkort, toalettbesök, besök i servering och värmestuga mm ).
  2. att detta är en delvis bristfällig, ålderdomlig anläggning pga avsaknad av reinvesteringar och möjligt långsiktigt arbete på anläggningen (pga kortsiktigt, fel upplagt korttids-arrendeavtal som snart upphör).
  3. vår begränsade ekonomin just nu, pga den kostsamma föregående vintersäsongen som gav ett minus på 1 miljon. Trots att sommaren 2020 var bra, så är bufferten inför denna vinter mindre än vad som egentligen krävs. Detta då drift av vintersäsongen är en kostsam verksamhet, som enligt arrendeavtalet är tänkt att bäras av sommarsäsongen. Något som inte fungerar och som har begränsat möjligheten till investeringar, reinvesteringar och långsiktigt underhåll.
    (
    Krasst så klarar bolaget sig säkrast ekonomiskt ifall vi inte gör något alls denna vinter. Dvs ifall vi inte öppnar, inte anställer eller lägger snö. Så att vi då bara har de fasta, löpande kostnaderna fram till nästa sommarsäsong.
  4. att de klimatmässiga förutsättningarna måste innebära långvarig period av kyla för att vi ska kunna sätta igång arbetet med att lägga konstsnö. Vi måste även vara tämligen säkra på att kunna behålla den snön, så att inte kostnaderna för snöläggningen (el, drivmedel/pistmaskinskörning, löner) blir bortkastad. Dvs det är för oss egentligen inte ekonomiskt försvarbart att sätta igång snöläggning för enstaka dagar eller nätter med bara några minus (ger lite snö i förhållande till mängden el och arbetstid). Speciellt inte då prognoserna visar ett det kommer följas av nytt blidväder. De totala möjliga intäkterna i denna lilla anläggning motsvarar inte dessa kostnader. Så länge Siljan inte har frusit, så har vi dessutom pga oskyddat läge också ibland begränsade möjligheter till att få till någon snö - trots kyla - och löper större risk att den försvinner snabbt igen. 

SÅ... JA - vår avsikt är att sätta igång snöläggningen!  vi ser att det kommer en längre period av kyla och den perioden inte genast kommer följas av kraftigt blidväder, med t ex kraftiga, varma vindar från Siljan. Så att vi inte riskerar konkurs. Dessutom innebär corona-pandemin en begränsning och ovisshet. Dvs svårt veta hur läget kommer vara då vi ska öppna, eller hur vi ska kunna säkra inomhusmiljön och hanteringen av uthyrd utrustning mm. Vi har inte ekonomisk möjlighet att ha personal anställd eller snö lagd och sedan inte kunna öppna. 

Vi ger besked när vi pga corona-pandemin kan erbjuda en säker miljö och när vi har satt igång snöläggningen. Tills dess: avvakta med att boka skidlektioner, skidskola, skidhyra och avvakta köp av säsongskort*.  ( *se mer info om säsongskort..)

LIFTKORTSSYSTEM
Vi övergav för 8 år sedan SkiData-skipassen - sk "keycards". Istället återinförde vi lite "nostalgiskt" den gamla armbindeln. Ett sådant liftkortsfodral kostar 20:-.

 

 

OM OLYCKAN ÄR FRAMME
- eller någon blir sjuk

En skidanläggnings ansvarsförsäkring täcker
ENBART skador på utrustning och personskador IFALL SKIDANLÄGGNINGEN ÄR VÅLLANDE TILL SKADAN enligt svensk skadeståndslag. I övrigt måste den som utövar en aktivitet alltid själv ha egen olycksfallsförsäkring, som täcker skador där anläggningen inte är inblandad. Gäller även skador orsakade av annan besökare.
Så en skidanläggningen är INTE skyldig att ge tillbaka ersättning för liftkort, skidhyra etc pga olycksfall eller sjukdom.
RÄTTVIKSBACKENS POLICY är däremot att om MAX hälften av liftkortstiden eller hyrtiden förbrukats, så erhåller man presentkort på resterande tid :-)