Liftkort

Knatte 0-7 år åker gratis i alla liftar!

Liftkortskategorier:

Knatte = 0-7 år (gratis liftkort)

Junior = 8 år-går i åk9

Student = Studentkort eller Elevkort vid Stiernhööksgymnasiet* 

Vuxen = alla som gått ut åk 9 och inte är ”Student” eller ”Senior”.

Senior = pensionär (fr 65 år eller intyg)

* elevkort Stiernhööksgymnasiet även rabatt på skidhyra = ”juniorpris”

 

Om du vill att hela tabellen visas – vrid telefonen!
Dag-och timkorten är opersonliga.
Föräldrar kan turas om.
Vuxen Ungdom/Student/Senior
Enkeltur 50 40
2-timmars valfri tidpunkt 180 150
3-timmars valfri tidpunkt 220 180
Dagkort
dvs mer än 3 tim, inkl kväll om öppet då
280 220
Kvällskort Välj mellan 2-och 3-tim ovan eftersom de gäller valfri tidpunkt
2-dagar
inkl.kväll om öppet då
510 400
3-dagar
inkl.kväll om öppet
710 560
4-dagar
inkl.kväll om öppet
880 700
5-dagar
inkl.kväll om öppet
1020 820
6-7 dagar (dvs inget extra för dag 7). 1130 920

 

Säsongskort 

Säsongskorten är personliga och får inte lånas ut! Överträdelse = man fråntas kortet.

För att undvika trängsel och kö i år, pga pandemin, så MÅSTE alla säsongskort ”bokas” i förväg.  Senast eftermiddag dagen innan ankomst till backen.
Info mailas till: info@rattviksbacken.se. Så att vi kan göra iordning dem i förväg. Endast 1 person hämtar och betalar sedan inne vid kassan. SWISH eller kontant.

Maila dessa uppgifter: förnamn, efternamn, födelsedata (6 siffror), adress, mobilnr (gäller den/de som ska ha säsongskortet). Gäller det barn och ungdomar, så är det bra om vi även får föräldrars telefonnr.

OBS! Säsongen 20/21 kommer inga säsongskort återbetalas ifall vädrets makter eller corona-pandemin begränsar eller omöjliggör ett öppethållande. Försäsongspris förlängt t o m 15 januari, pga senare säsongsstart.
Försäsongspris
t o m 23 dec 
förlängt t o m 15 jan!
Junior 
1300:-
Student
1500:-
Senior 
1500:-
Vuxen 
1700:-
Familj 4000:-
2 vux/stud/sen + 2 juniorer
+extra junior +650:-
Säsongskort ord.pris  
fr o m 25 dec
ändrat till: fr o m 16 jan
Junior 
1650:-
Student 
1850:-
Senior 
1850:-
Vuxen 
2050:-
Familj 4400:-
2 vux/stud/sen + 2 juniorer +extra junior +650:-
Föräldrakort – ett tvåsidigt säsongskort som  två personer kan använda, fast inte samtidigt.
Foto på båda krävs.    
2600:-     

AKTUELLT – Säsongskort

SÄSONGSKORT "bokas" genom att maila all information i förväg, så att vi gör klara korten + fyller i register. Senast eftermiddag dagen innan önskad ankomst till backen.

EJ KÖP under skidbackens normala öppettid! Pga pandemi restriktioner, som innebär begränsning i antal personer inomhus och kötid utomhus. Dessutom finns risk för extrem kötid, ifall alla ska ordna sina säsongskort på plats under säsongens första öppetdagar.

Maila till: info@rattviksbacken.se

Detta krävs: Förnamn, Efternamn, Födelsedata (6 siffror), Adress, Mobilnr  (gäller den som ska ha kortet).

Det är även bra ifall vi får mobilnummer till förälder/vårdnadshavare ifall det är barn/ungdom som ska ha kortet. Vi fyller i detta i våra register och kan nå ifall något händer etc.

OBS! FÖRSÄSONGSPRIS förlängt t o m fredag 15 januari. Pga senare säsongsstart. (Dvs hämta/betala senast 15 januari).

 

LIFTKORTSSYSTEM
Vi övergav för 8 år sedan SkiData-skipassen - sk "keycards". Istället återinförde vi lite "nostalgiskt" den gamla armbindeln. Ett sådant liftkortsfodral kostar 20:-.

 

 

OM OLYCKAN ÄR FRAMME
- eller någon blir sjuk

En skidanläggnings ansvarsförsäkring täcker
ENBART skador på utrustning och personskador IFALL SKIDANLÄGGNINGEN ÄR VÅLLANDE TILL SKADAN enligt svensk skadeståndslag. I övrigt måste den som utövar en aktivitet alltid själv ha egen olycksfallsförsäkring, som täcker skador där anläggningen inte är inblandad. Gäller även skador orsakade av annan besökare.
Så en skidanläggningen är INTE skyldig att ge tillbaka ersättning för liftkort, skidhyra etc pga olycksfall eller sjukdom.
RÄTTVIKSBACKENS POLICY är däremot att om MAX hälften av liftkortstiden eller hyrtiden förbrukats, så erhåller man presentkort på resterande tid :-)