Öppethållande vintern 20/21

Enligt avtal med Rättviks kommun så är villkoret för att arrendera anläggningen (året runt) att ”vintertid då klimatmässiga förutsättningar råder, hålla öppet minst 2 månader, så att allmänheten kan bedriva normal utförsåkning”. Detta är alltså vad vi siktar på att minimum försöka uppfylla. Blir det en senare säsongsstart, så stänger vi senare på säsongen (förutsatt att inte klimat eller corona-pandemi begränsar eller omöjliggör detta). 

Dock kommer tyvärr öppethållandet vintern 20/21 kanske påverkas av:

  1. den pågående corona-pandemin ( vi har mycket små, begränsade utrymmen och inget online-boknings-eller betalsystem, så det är svårt för oss att erbjuda en säker miljö för besökare och personal vid hyra/köp av skidutrustning, vid köp av liftkort, toalettbesök, besök i servering och värmestuga mm ).
  2. de klimatmässiga förutsättningarna måste för oss innebära långvarig period av kyla, för att vi av ekonomiska skäl ska våga sätta igång arbetet med att lägga konstsnö. Vi måste även vara ganska säkra på att kunna behålla den snön, så att inte kostnaderna för snöläggningen (el, drivmedel/pistmaskinskörning, löner, skador mm) blir bortkastad. Dvs det är för oss inte ekonomiskt försvarbart att sätta igång snöläggning för enstaka dagar eller nätter med bara några minus, (detta ger lite snö i förhållande till mängden el och arbetstid). Speciellt inte då prognoserna visar ett det kommer följas av nytt blidväder. De totala möjliga intäkterna vintertid i denna lilla anläggning motsvarar inte dessa kostnader. Vi har heller inte den möjliga ekonomiska buffert som stora anläggningar har eller anläggningar som drivs av kommuner. Så länge Siljan inte har frusit, så har vi pga oskyddat läge dessutom ibland begränsade möjligheter till att få till någon snö – trots kyla – och löper stor risk att snabbt förlora snön igen.
  3. detta är en delvis bristfällig, ålderdomlig anläggning pga avsaknad av reinvesteringar och möjligt långsiktigt arbete på anläggningen (pga kortsiktigt, fel upplagt korttids-arrendeavtal som snart upphör).
  4. vår begränsade ekonomin just nu, pga den kostsamma föregående vintersäsongen som gav ett minus på 1 miljon. Trots att sommaren 2020 var bra, så är bufferten inför denna kommande vinter mindre än vad som egentligen krävs. Detta då drift av vintersäsongen är en kostsam verksamhet, som enligt arrendeavtalet är tänkt att bäras av sommarsäsongen.
    ( Något som inte fungerar och som länge har begränsat möjligheten till investeringar, reinvesteringar och långsiktigt underhåll. Dessutom är avtalstiden bara på 5 år i taget och utan garanti om fortsättning, vilket då också påverkat bolagets möjlighet till att investera eller finansiera något.) 

    Krasst så klarar bolaget sig säkrast ekonomiskt ifall vi inte gör något alls denna vinter. Dvs ifall vi inte öppnar, inte anställer eller lägger snö. Så att vi bara har de fasta, löpande kostnaderna fram till nästa sommarsäsong. 

SÅ… JA – vår avsikt är att sätta igång snöläggningen!  vi ser att det kommer en längre period av kyla och den perioden inte genast kommer följas av kraftigt blidväder, med t ex kraftiga, varma vindar från Siljan. Så att vi inte riskerar konkurs. Dessutom innebär corona-pandemin en begränsning och ovisshet, som vi inte är helt säkra på i nuläget hur vi ska hantera. Vi vet bara att vi har begränsade möjligheter till att lösa det på det sätt, som man tänker lösa det i större anläggningar). 

Vi ger besked när vi pga corona-pandemin kan erbjuda en säker miljö och när vi har satt igång snöläggningen. Tills dess: avvakta med att boka skidlektioner, skidskola eller skidhyra och avvakta köp av säsongskort. 

Vi är ett litet bolag – 2 pers som gör det mesta av alla i bolaget och på anläggningen förekommande sysslor, samt ett antal timanställda ungdomar som jobbar helger och lov. Det finns sällan möjlighet att anställa utbildad, erfaren personal på del-eller heltid stor del av året. Detta begränsar också vad vi kan erbjuda eller åstadkomma under dessa förhållanden. 

LIFTKORTSSYSTEM
Vi övergav för 8 år sedan SkiData-skipassen - sk "keycards". Istället återinförde vi lite "nostalgiskt" den gamla armbindeln. Ett sådant liftkortsfodral kostar 20:-.

 

 

OM OLYCKAN ÄR FRAMME
- eller någon blir sjuk

En skidanläggnings ansvarsförsäkring täcker
ENBART skador på utrustning och personskador IFALL SKIDANLÄGGNINGEN ÄR VÅLLANDE TILL SKADAN enligt svensk skadeståndslag. I övrigt måste den som utövar en aktivitet alltid själv ha egen olycksfallsförsäkring, som täcker skador där anläggningen inte är inblandad. Gäller även skador orsakade av annan besökare.
Så en skidanläggningen är INTE skyldig att ge tillbaka ersättning för liftkort, skidhyra etc pga olycksfall eller sjukdom.
RÄTTVIKSBACKENS POLICY är däremot att om MAX hälften av liftkortstiden eller hyrtiden förbrukats, så erhåller man presentkort på resterande tid :-)