Öppethållande vintern 20/21

Säsongsstart lördag 16 januari.  

ENDAST BANAN-BACKEN ÖPPEN NU! GRATIS LIFTKORT stället 🙂

Pga två veckor med värme, regn, hårda vindar och brist på snöfall, så har stor del av snön försvunnit överallt nu, förutom i den mer skyddade Bananbacken. (Sidobacke med röd/blå lutning lite mot norr). Påstigning i liften sker nu på kulle nedanför garaget. (Eftersom man inte kan åka nedför Nybörjarbacken ner till den vanliga liftpåstigningen). Vi bemannar där på kullen, men detta är inget för nybörjare eller små barn. Man måste gå (utan skidor)  tvärs över backen för att komma till påstigningskullen.

SKIDHYRAN kommer vara öppen alla dagar kl 9-17 även om det inte är skidåkning i backen (annars öppen 8.30-17 + vid kvällsåkning öppen till kl 20).

 

Närheten till Siljan påverkar. Pga oskyddat, öppet läge och ofta vindar från väster ( o sydväst/nordväst) så ligger stor del av backen i ett utsatt läge och Siljan utgör dessutom ett fuktigt värme-element, som gör att det även vid flera minusgrader bara blir lite konstsnö tillverkad, eller lätt försvinner snö igen vid kraftiga vindar från det hållet. 

I år finns risken för att även corona-pandemin plötsligt påverkar mera, genom att vi kanske måste stänga, eller själva blir smittade, (vi är ett mestadels ett 2-mansbolag utan möjlighet till ersättare), eller tillfällig personal blir smittad. Då måste vi alla vara i karantän och hålla stängt ett tag. Så vi uppmanar alla att hålla koll på webbsidan under ”AKTUELLT” ifall öppethållandet ändras, vilket kan ske med kort varsel. 

Klimatet förra vintern gav ett miljonunderskottet, så vår ekonomiska buffert inför denna säsong är mycket begränsad. En vintersäsong i denna lilla backe kostar alltid, även vid normala förhållanden, (vi lever på sommarsäsongen). Men konstsnö är trots detta lagd i Stora Backen, Lilla Barnbacken, Nybörjarbacken och i Bananbacken. (Bananbacken ligger mer skyddad från vindar från Siljan, så den ger viss garanti om möjlig skidåkning även efter blidväder). Snowpark finns i Stora Backen med hopp, boxar och rails.  

Med ett år kvar på ett uppsagt arrendeavtal och pga avsaknad av kommunal investeringsplan, så sker snöläggning med bla har ett undermåligt snökanonsystem och återkommande problem med läckande rör i marken, (vilket t ex skapar tryckfall, ger lera i filter och leder till återkommande tidsödande nidstängningar). Dessutom medförde uppsägningen att det inte blev någon investering i nyare pistmaskin mm. Vi hoppas på förståelse från närboende och övriga besökare, för att vi under dessa förhållanden inte kan åstadkomma underverk. (Som kort-tids-arrendator kan vi inte heller göra större investeringar och reinvesteringar i kommunens anläggning).

LIFTKORTSSYSTEM
Vi övergav för 8 år sedan SkiData-skipassen - sk "keycards". Istället återinförde vi lite "nostalgiskt" den gamla armbindeln. Ett sådant liftkortsfodral kostar 20:-.

 

 

OM OLYCKAN ÄR FRAMME
- eller någon blir sjuk

En skidanläggnings ansvarsförsäkring täcker
ENBART skador på utrustning och personskador IFALL SKIDANLÄGGNINGEN ÄR VÅLLANDE TILL SKADAN enligt svensk skadeståndslag. I övrigt måste den som utövar en aktivitet alltid själv ha egen olycksfallsförsäkring, som täcker skador där anläggningen inte är inblandad. Gäller även skador orsakade av annan besökare.
Så en skidanläggningen är INTE skyldig att ge tillbaka ersättning för liftkort, skidhyra etc pga olycksfall eller sjukdom.
RÄTTVIKSBACKENS POLICY är däremot att om MAX hälften av liftkortstiden eller hyrtiden förbrukats, så erhåller man presentkort på resterande tid :-)