Skidskola i Rättviksbacken

Skidåkning är roligare ju mer man kan, självförtroendet ökar och dessutom minskar risken för olyckor. Att gå i skidskola är både kul och utvecklande. I Rättviksbacken erbjuds ett flertal mycket prisvärda alternativ.

 

1. SKIDSKOLA I GRUPP arrangeras vintern 2017/18 månd-fred vecka 1,7,8,9. Dvs hela 5 lektioner à 50 min, som en kurs som pågår månd-fred för 700,ookr.
Kursplanen följer indelningen med ”snöstjärnor”, ”snögubbar”, ”smygare” och ”glidare” etc, som känns igen från många andra anläggningar och innebär en uppdelning både efter kunskap och ålder.

Under v9 så finns även snowboardskola i grupp.

Skidskolegrupp för vuxna nybörjare kan också ordnas vecka 1,7,8,9 – om det blir minst 3 st anmälda. Så det går bra att göra en intresseanmälan. Vi återkommer sedan med besked några dagar innan. 4 st lektioner à 1 tim för 700,ookr. (Antingen månd-torsd eller tisd-fred).

Läs mer om OLIKA SKIDSKOLEGRUPPER & BOKNING….

 

2. PRIVATLEKTIONER för både vuxna och barn (Även Snowboardlektioner och Park-åkning!) kan erbjudas nästan närsomhelst (med viss reservation för vissa kvällar) och de utformas efter eget önskemål och förkunskaper. 1 tim kostar 360,ookr och för eventuellt tillkommande person kostar det 150,ookr, ifall man önskar vara flera samtidigt med samma lärare. Dock måste man vara ganska jämbördiga i kunskap/nivå för att ha gemensam lektion. Detsamma gäller att små barn, som t ex inte kan åka själva i knapplift, inte bör ha gemensam lektion, alternativt får de turas om och på så sätt dela på en lektion.
Privatlektionerna kan innebära allt från att lära sig åka lift och ta första svängen, till att träna carvingtekniken.
Boka privatlektion: info@rattviksbacken.se  ( Uppge namn & ålder på den/de som ska ha lektionen, önskat datum/tidpunkt och mobilnummer ) 

 

3. FRILUFTSFRÄMJANDET ordnar en skidskola på 4 tillfällen för barn i olika åldrar och med olika förkunskaper. Detta sker under 2 helger i följd. Säsongen 2017/18 blir det den 13-14/1 och 20-21/1 Kl 10-12.oo alla gångerna.
Anmälan sker i samband med betalning torsdag den 11/1 kl.18.oo i servicehusets bottenvåning i backen. Hyra av utrustning till skidskolan kan ske samtidigt torsdag 11/1. I mån av plats kan anmälan även ske till mats.henriks@telia.com. Instruktörerna har gått Friluftsfrämjandets skidlärarutbildning.

AVBOKNING av lektion / skidskola
Tyvärr måste man ibland avboka en lektion eller deltagande i skidskola.
Om en skidlektion avbokas först samma dag, så kommer man tyvärr antagligen bli debiterad kostnaden för den lektionen. Men i den mån det går att ge lektionstiden till annan elev, så sker däremot ingen debitering. Om ingen annan elev finns, som har intresse av tiden, eller som har möjlighet att med kort varsel ta den avbokade tiden och/eller det är försent att avboka skidläraren, så sker däremot debitering.
Att höra av sig tidigt kan alltså vara avgörande för debitering/återbetalning eller ej.
Skidskoleplats går inte att fylla med ny elev om skidskolan påbörjats, så återbetalning kan inte ske då pga sjukdom eller olycka. Sker avbokning av skidskola som ännu inte påbörjats, så sker däremot ingen debitering - men försök göra avbokningen i så god tid som möjligt, så chansen är större att annan kan få platsen.
All avbokning måste ske i samråd med personal i receptionen alt. ring tel. 0736-710010. Om ingen svarar så skicka sms.

 

 

OM OLYCKAN ÄR FRAMME
- eller någon blir sjuk

En skidanläggnings ansvarsförsäkring täcker
ENBART skador på utrustning och personskador IFALL SKIDANLÄGGNINGEN ÄR VÅLLANDE TILL SKADAN enligt svensk skadeståndslag. I övrigt måste den som utövar en aktivitet alltid själv ha egen olycksfallsförsäkring.
Så en skidanläggningen är INTE skyldig att ge tillbaka ersättning för liftkort, skidhyra etc pga olycksfall eller sjukdom.
RÄTTVIKSBACKENS POLICY är däremot att om MAX hälften av liftkortstiden eller hyrtiden förbrukats, så erhåller man presentkort på resterande tid :-)