Skidskola i Rättviksbacken

Skidåkning är roligare ju mer man kan, självförtroendet ökar och dessutom minskar risken för olyckor. Att gå i skidskola är både kul och utvecklande. I Rättviksbacken erbjuds ett flertal mycket prisvärda alternativ.

 

1. SKIDSKOLA I GRUPP arrangeras vintern 2020/21 som en 5-dagars kurs månd-fred vecka 7,8,9. Dvs hela 5 lektioner à 50 min för totalt 800kr. 
Kursplanen följer  en indelning som innebär en uppdelning både efter förkunskap och ålder.

Läs mer om OLIKA SKIDSKOLEGRUPPER & BOKNING….

Under v9 så finns även snowboardskola i grupp: Nybörjare samt fortsättningsgrupp.

Skidskolegrupp för vuxna nybörjare kan också ordnas vecka 7,8,9 – om det blir minst 3 st anmälda. Så det går bra att göra en intresseanmälan via mail. Vi återkommer sedan med besked några dagar innan.  4 st lektioner à 1 tim (tisd-fred) för 800kr.

 

2. PRIVATLEKTIONER för både vuxna och barn (även Snowboardlektioner och Park-åkning!) kan förbokas de flesta öppetdagar (med viss reservation för vissa kvällar) och de utformas efter eget önskemål och förkunskaper. 1 tim kostar 400kr och för eventuellt tillkommande person kostar det 150kr, ifall man önskar vara flera samtidigt med samma lärare. Dock måste man då vara ganska jämbördiga i kunskap/nivå för att ha gemensam lektion. Detsamma gäller att små barn, som t ex inte kan åka själva i knapplift, inte bör ha gemensam lektion, alternativt får de turas om och på så sätt dela på en lektion.
Privatlektionerna kan innebära allt från att lära sig åka lift och ta första svängen, till att träna carvingtekniken.
Förboka privatlektion: info@rattviksbacken.se  ( Uppge namn & ålder på den/de som ska ha lektionen, önskat datum/tidpunkt och mobilnummer ) 

 

3. FRILUFTSFRÄMJANDET ordnar en skidskola på 4 tillfällen för barn i olika åldrar och med olika förkunskaper. Detta sker i januari under 2 helger i följd. Säsongen 2020/21 blir det den x-x/1 och x-x/1 Kl xx-xx alla gångerna.
Anmälan sker i samband med betalning xxxdag x/1 kl.18.oo i servicehusets bottenvåning i backen. Hyra av utrustning till skidskolan kan även det göras redan då i samband med anmälan. I mån av plats kan anmälan även ske till mats.henriks@telia.com. Instruktörerna har gått Friluftsfrämjandets skidlärarutbildning.

AVBOKNING av lektion / skidskola
Tyvärr måste man ibland avboka en lektion eller deltagande i skidskola.
Om en skidlektion avbokas först samma dag, så kommer man tyvärr antagligen bli debiterad kostnaden för den lektionen. Men i den mån det går att ge lektionstiden till annan elev, så sker däremot ingen debitering. Om ingen annan elev finns, som har intresse av tiden, eller som har möjlighet att med kort varsel ta den avbokade tiden och/eller det är försent att avboka skidläraren, så sker däremot debitering.
Att höra av sig tidigt kan alltså vara avgörande för debitering/återbetalning eller ej.
Skidskoleplats går inte att fylla med ny elev om skidskolan påbörjats, så återbetalning kan inte ske då pga sjukdom eller olycka. Sker avbokning av skidskola som ännu inte påbörjats, så sker däremot ingen debitering - men försök göra avbokningen i så god tid som möjligt, så chansen är större att annan kan få platsen.
All avbokning måste ske i samråd med personal i receptionen alt. ring tel. 0736-710010. Om ingen svarar så skicka sms.

 

OM OLYCKAN ÄR FRAMME
- eller någon blir sjuk

En skidanläggnings ansvarsförsäkring täcker
ENBART skador på utrustning och personskador IFALL SKIDANLÄGGNINGEN ÄR VÅLLANDE TILL SKADAN enligt svensk skadeståndslag. I övrigt måste den som utövar en aktivitet alltid själv ha egen olycksfallsförsäkring, som täcker skador där anläggningen inte är inblandad. Gäller även skador orsakade av annan besökare.
Så en skidanläggningen är INTE skyldig att ge tillbaka ersättning för liftkort, skidhyra etc pga olycksfall eller sjukdom.
RÄTTVIKSBACKENS POLICY är däremot att om MAX hälften av liftkortstiden eller hyrtiden förbrukats, så erhåller man presentkort på resterande tid :-)